Orthodoxe muziek

Byzantijnse muziek gaat terug op vroegchristelijke muziek en heeft haar wortels in de Griekse muziek van de oudheid. De aartsbisschop van Constantinopel, Johannes Chrysostomus, heeft bij het ontstaan van de Byzantijnse gezangen in de vierde eeuw een belangrijke rol gespeeld. Hij werd ‘Chrysostomus’ (Gulden Mond) genoemd omdat er bij hem, als prediker, prachtige teksten uit zijn mond ontsproten, die deels op muziek zijn gezet.

In de 10e eeuw gingen gezanten van de Russische vorst Vladimir op zoek naar het ware geloof, dat zij vonden in het orthodoxe christendom met haar schoonheid en hemelse klanken. Zo verspreidde het orthodoxe christendom zich, mét haar muziek, over Rusland.

Er wordt in de orthodoxe traditie altijd ‘a capella’ gezongen, want de menselijke stem is het mooiste, door God aan de mensen geschonken ‘instrument’. Muziek is ‘hemels’ en de gave van muziek zou door engelen aan de mensheid zijn overgebracht.