Externe bronnen

Boeken:

In de loop van de tijd heb ik veel boeken over iconen verzameld en geraadpleegd. Alle titels en verdere gegevens zijn terug te vinden via Librarything

De volgende titels zijn te downloaden als PDF:

- Zoetmulder, I. De rijkdom van iconen.

- Lexikon Eikonikon, samengesteld door Robert de Caluwé

- Braamhorst, Karin. Ikonen Lexicon. Te raadplegen via Ensi

Websites:
Er zijn veel interessante websites over iconen. Een paar daarvan wil ik hier uitlichten:

- Eikonikon
Website van de Stichting Eikonikon

-Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst
Website van de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst

- Icons and their interpretation
Engelstalige blog met veel achtergrondinformatie over iconen

-The orthodox church and its icons
Website met veel Engelstalige informatie over de orthodoxe kerk en over iconen

-Iconen van het Catharinaklooster in de Sinaï
Wetenschappelijke inventarisatie van de iconen in het Catharinaklooster

Heiligen:

-Heiligennet
Databank van heiligen met hagiografieën

-Orthodox klooster in de Peel
Website van het Klooster 'Geboorte van de Moeder Gods' in Asten, met uitgebreide heiligenkalender (heiligen van de dag)

Iconenmusea:

-Ikonenmuseum Kampen

-Museum voor Religieuze Kunst, in Uden

-Ikonen-Museum Recklinghausen (Duitsland)

-Ikonen Museum Frankfurt (Duitsland)

-Haus der Ikone in Traben-Trarbach/Mosel (Duitsland)