Cursus icoonschilderen in Boxtel afgelopen

Geplaatst op 30 april 2019

Cursus

Vandaag hebben de cursisten de laatste hand gelegd aan de iconen waaraan zij gedurende acht lesdagen hebben gewerkt. De iconen moeten nu een aantal maanden drogen, waarna ze vernist kunnen worden. In het najaar volgt tenslotte een iconenwijding.


Na de zomer beginnen nieuwe cursussen in Zwolle en Sint Agatha.