Heilige Cecilia van Rome

Geplaatst op 13 maart 2012

Heiligen


De afbeelding

Heilige Cecilia van Rome, Caecilia in het Latijn, naar een moderne icoon van de hand van Joseph Brown

Cecilia is een heilige maagd en martelares uit het vroege christendom. De legende verhaalt dat Cecilia (†229) werd geboren in een christelijke patriciërsfamilie in Rome. Ze bezat de gaven van schoonheid, gratie en onschuld en hield van kunst en muziek. Maar ze wilde al jong haar leven wijden aan God en deed de gelofte van maagdelijkheid. Tegen haar wil werd ze door haar vader uitgehuwelijkt aan de niet-christelijke Valeriaan. Op de avond van de bruiloft vertelt ze haar echtgenoot dat ze de gelofte van kuisheid heeft afgelegd en dat ze bewaakt wordt door een engel. Valeriaan respecteert haar beslissing en bekeert zich tot het christendom, evenals zijn broer Tiburtius. Samen verrichten ze vele goede werken, maar toen Cecilia en de broers weigerden aan de heidense goden te offeren, werden ze opgepakt, berecht en ter dood veroordeeld. Er werd geprobeerd Cecilia te verstikken in een bad, hetgeen ze overleefde, waarna ze onthoofd werd met een zwaard.

Cecilia en de muziek: In de Passio Ceciliae staat bij de beschrijving van de huwelijksnacht van Cecilia en Valeriaan: ‘Terwijl instrumenten speelden (cantibus organis) zong Cecilia in haar hart alleen voor God’. De middeleeuwse liturgist die het officie voor de martelares samenstelde, nam echter ‘in haar hart’ niet over, zodat het verhaal ontstond dat Cecilia zelf zong, zelfs met begeleiding van een orgel. Meestal wordt ze dan ook met een orgel afgebeeld, maar op deze icoon is de heilige Cecilia is afgebeeld tegen de achtergrond van de eerste Antifoon van haar vespers.

‘Cantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat dicens: ‘Fiat Domine, cor meum et corpus meum immaculatum, ut non confundar’ (Terwijl orgeltonen klonken, zong Cecilia in haar hart voor de Heer alleen met de woorden: Mogen, Heer, mijn hart en mijn lichaam vlekkeloos blijven, opdat ik niet beschaamd zal worden)

Op deze icoon houdt de heilige een lier in haar handen.

Haar feestdag is 22 november, de orthodoxe kerk viert haar feest op 24 november.

Formaat: 25 x 30 cm