21 Martelaren van Sirte

Geplaatst op 26 januari 2018

Heiligen

Naar een Koptische icoon van Tony Rezk, een Koptische Egyptenaar die in de Verenigde Staten woont en werkt. De originele icoon is met een computer vervaardigd. Deze icoon is door mij geschilderd in eitempera.

Op 15 februari 2015 werden 21 Egyptische Koptische christenen door ISIS bij de stad Sirte in Libië onthoofd. De videobeelden daarvan schokten de wereld.De mannen waren rond de jaarwisseling door ISIS ontvoerd. Zij kwamen uit arme Egyptische dorpen rond Al-Aour en werkten als gastarbeiders in Libië. De donker getinte man (in het midden afgebeeld) kwam niet uit Egypte, maar uit Nigeria. Zijn naam is Mathew Ayairga. Hij was niet christelijk, maar bekeerde zich op het laatste moment tot het christendom toen hij het grote geloof zag van zijn medegevangenen die weigerden zich tot de islam te bekeren, met de dood tot gevolg.

De namen van de overige mannen zijn ook bekend: Milad Makeen Zaky, Abanub Ayad Atiya, Maged Soleiman Shehata, Yusuf Shukry Yunan, Kirollos Shokry Fawzy, Bishoy Astafanus Kamel, Somaily Astafanus Kamel, Malak Ibrahim Sinweet, Tawdros Yusuf Tawadros, Girgis Milad Sinweet, Mina Fayez Aziz, Hany Abdelmesih Sahib, Bishoy Adel Khalaf, Samuel Alham Wilson, Ezat Bishri Naseef, Gaber Munly Adly, Esam Badir Samir, Malak Farag Abram, Sameh Salah Faruk.

De 21 vermoorde mannen werden door de Koptisch-orthodoxe paus Tawadros van Alexandrië uitgeroepen als heilige martelaren.

Afbeelding

De 21 mannen zitten geknield op het strand bij Sirte, gekleed in oranje overalls, een verwijzing naar de gedetineerden in Guantanamo Bay.

In de linker bovenhoek is een hemelsegment te zien waarin Christus afgebeeld. Hij maakt een zegenend gebaar. Boven de geknielde martelaren bevinden zich twee engelen die martelaarskronen naar beneden strooien.

Inscripties

De 21 martelaren van Libië

Formaat: 30 x 40 cm