De zalige Columba Marmion

Geplaatst op 4 september 2020

Heiligen

Columba Marmion werd in 1858 in Ierland geboren. Op zestienjarige leeftijd ging hij naar het seminarie en in 1881 werd hij tot priester gewijd. Bij een bezoek aan België kwam hij terecht in de benedictijner abdij van Maredsous, waar hij graag wilde blijven. Zijn bisschop besloot anders en benoemde hem tot pastor in Dublin. Daarna werd hij docent aan het grootseminarie waar hij zelf had gestudeerd.

In 1886 besloot hij alsnog naar Maredsous terug te keren. In 1891 legde hij zijn eeuwige gelofte af. In 1909 werd hij gekozen tot abt. Hij zette zich in voor de geestelijke en intellectuele uitstraling van de abdij. Hij werd een van de voornaamste geestelijke leiders van België. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zond hij zijn jonge monniken naar Ierland, om te voorkomen dat de bezetter hen zou dwingen dienst te nemen. Hijzelf bleef wel in België. In 1923 stierf hij aan de gevolgen van griep en weldra werden gunsten en zelfs mirakels aan zijn tussenkomst toegeschreven.

Op 3 september 2000 werd Columba zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Afbeelding
De heilige Columba is afgebeeld als benedictijner monnik. In zijn linkerhand houdt hij een boekrol met tekst. Uit een hemelsegment komt de zegenende hand van God tevoorschijn (zgn. dextra domini).

Inscripties

De inscripties zijn in het Frans (omdat Columba in België woonde en werkte).
Op de boekrol staat: Dieu a envoyé son fils pour nous conférer l’adoption divine (God heeft ons zijn zoon gezonden om ons tot kinderen van God te maken)
Le bienheureux Columba Marmion (de zalige Comlumba Marmion)

Formaat: 22 x 26 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud