Drie Heiligen

Geplaatst op 15 juli 2012

Heiligen

De afbeelding

Op deze icoon zijn drie heiligen afgebeeld:

Links is de heilige Theresia (Teresia) van Avila te zien (1515-1582). Deze westerse heilige, geboren in Spanje, trad op ongeveer 20-jarige leeftijd toe tot de orde van de karmelietessen. In 1970 werd zij benoemd tot kerkleraar omdat ze verschillende boeken schreef die voor de theologie belangrijk zijn. Zij is afgebeeld als Karmelietes, met bruinachtig habijt, witte mantel en zwarte sluier. In haar rechterhand houdt zij, als schrijfster, een veer. Uit haar rechterhand lijken vlammen te komen (symbool van liefde) met daarin een duif (symbool van de Heilige Geest).

In het midden is de heilige Vincentius van Zaragossa (Saragossa) te zien, eveneens een westerse heilige en de eerste martelaar van Spanje. Hij is gestorven in 304 tijdens de vervolgingen onder Diocletianus. Hij was toen diaken onder bisschop Valerianus. Hij is de patroonheilige van de wijnbouwers, hetgeen verbeeld wordt door de druiven en de kruik in zijn handen.

Rechts is de heilige Johannes de Theoloog (de Evangelist) afgebeeld, schrijver van het vierde evangelie en een van de belangrijkste leerlingen van Jezus. In de orthodoxe kunst wordt hij afgebeeld als een oude man, kalend met een plukje haar op het voorhoofd, wit haar en een lange golvende baard. In zijn hand houdt hij het evangelieboek. Hij draagt een blauw onderkleed en een licht bovenkleed.

Inscripties

‘HA θερεςια (De heilige Theresia

Ò A BІcΗεΝΤΙoς (De heilige Vincentius)

Ò A ІωαΝΝΗC (De heilige Johannes)

07-2012

Formaat: 38 x 15 cm