Drieluik met tronende Moeder Gods en vier heiligen

Geplaatst op 1 juli 2012

Moeder Gods

De afbeelding

In het midden van het drieluik is de Moeder Gods afgebeeld, gezeten op een rijk versierde troon. Op haar schoot zit haar zoon, zodat de moeder ook als de troon van de zoon gezien kan worden. Beiden zijn frontaal afgebeeld. Het kind maakt met Zijn rechterhand een zegenend gebaar, in de linkerhand houdt Hij een schriftrol. Hij is gekleed in een met goud gearceerd kleed, symbool voor het goddelijke licht. Zijn moeder draagt een purperen bovenkleed (maphorion). Purper is een keizerlijke kleur. Zij is gezeten op een rood kussen, symbool voor de goddelijkheid. Haar voeten rusten op een voetenbankje, een suppedaneum, dat de vorm heeft van de deksel van een sarcofaag en verwijst naar het komende sterven van Christus.

De troon wordt geflankeerd door twee aartsengelen, Gabriël en Michaël. Op het linker paneel zijn de heilige Andreas en de heilige Franciscus te zien.

Andreas, visser, was de eerste die Christus volgde. Hij zou de stichter van de Byzantijnse kerk zijn geweest. Hij wordt weergegeven als een man met passie, van wat gevorderde leeftijd, met een warrige haardos die zijn temperament tot uitdrukking brengt. Volgens de iconografie draagt hij een rood onderkleed en een groen bovenkleed. Verder draagt hij een oranje clavus (band) met goudassist. De heilige Franciscus van Assisi draagt een monnikspij, heeft een smal gelaat en draagt een tonsuur. Hij houdt een bijbel in zijn handen.

Op het rechter paneel zijn de heilige Benedictus en de heilige Antonius de Grote te zien. Benedictus wordt afgebeeld als een oude man, met een tweepuntige witte baard. In zijn linkerhand draagt hij een boekrol, met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. De heilige Antonius Abt (de Grote) is eveneens afgebeeld als een oude man met een tweepuntige baard. Hij draagt een grijsblauwe hoofddoek/kap en het rode habijt van de orde der Antonieten. Ook hij houdt een boekrol in zijn handen.

Inscripties

De inscripties luiden:
Ó ÁΓIAΣ ANΔPÉAΣ (‘De heilige Andreas’)
Ó ÁΓIAΣ ΦPANΣIΣKOΣ (‘De heilige Franciscus’)
Ó ÁΓIAΣ BENÉΔIKTOΣ (‘De heilige Benedictus’)
Ó ÁΓIAΣ ‘ANTΩNIOΣ (‘De heilige Antonius’)

IC XC (‘Jezus Christus’)
ΜΡ θΥ (Meter Theou, ‘Moeder Gods’)

07-2012

Formaat: 30x40cm (middenpaneel) 15x40cm (zijpanelen)