Heilige Anna en Maria

Geplaatst op 12 januari 2021

Heiligen, Moeder Gods

Het thema van Anna en haar dochter Maria is ontleend aan apocriefe verhalen over de kinderjaren van de Moeder Gods. De naam ‘Anna’ komt uit het Grieks en is afgeleid  van de Hebreeuwse naam ‘Hanna’. ‘Hanna’ betekent ‘lieflijke, genadige’. Het huwelijk van Joachim en Anna was tot hun grote verdriet heel lang kinderloos gebleven. Zij baden vaak tot God om kinderen te krijgen. Toen Joachim op een dag alleen in het veld was, verscheen hem een engel, omgeven door verblindend licht. Hij schrok hevig, maar de engel zei tot hem dat hij geen angst moest hebben en sprak: ik, de engel des Heren, ben gezonden om u te verkondigen dat uw gebeden worden verhoord. Uw vrouw Anna  zal een dochter baren en u zult haar Maria noemen. Maria zal later de Zoon van de Allerhoogste voortbrengen, Wiens naam Jezus zal zijn, de verlosser van alle volken. Dit zal u een teken zijn: Als u bij de gouden poort van Jeruzalem komt zal daar uw vrouw Anna u tegemoet komen. Met deze woorden verliet de engel Joachim. En zo geschiedde. Anna werd zwanger en baarde een meisje dat zij Maria noemde.

Iconografie

Er is een duidelijke verwantschap met iconen van het type ‘Eleousa’ (of ‘Umilenie’) oftewel  ‘Moeder Gods van de Tederheid’. Dat zijn iconen waarbij Maria zich liefdevol naar haar kind buigt, waarbij de wangen elkaar raken. Hier raken de wangen van Anna en Maria elkaar op een tedere manier. Maria is als een kleine volwassene weergegeven, haar haren deels zichtbaar ondanks de hoofddoek. Op haar mantel zijn de drie sterren aanwezig (fibulae) die zo kenmerkend zijn voor iconen van de Moeder Gods.

Inscripities

Света afgekorte vorm: CTA) Anna betekent ‘heilige Anna’
ΜΡ θΥ betekent ‘Moeder Gods’

 

 

 

Formaat: 22 x 26 cm, houten paneel, eitempera, witgoud