Heilige Augustinus

Geplaatst op 6 november 2016

Heiligen

De afbeelding

Augustinus (354-430) was een invloedrijk theoloog en een van de vier Latijnse kerkvaders.

Hij werd geboren in Thagaste, in de West-Romeinse provincie Africa. Hoewel hij door zijn moeder christelijk opgevoed was, leidde hij tot haar verdriet aanvankelijk een in haar ogen losbandig leven. Hij kreeg een vriendin en samen hadden ze een zoon, Teodates. Op 21-jarige leeftijd werd hij leraar in zijn geboorteplaats, een jaar later leraar retorica in Carthago. In 383 verhuisde hij naar Rome en ging filosofie studeren. Na verloop van tijd begon Augustinus zijn wereldse leven steeds meer te zien als leeg. Door een persoonlijke crisis kwam hij er toe zich tot het christendom te bekeren. Hij raakte overtuigd van de waarheid van het christendom. Na zijn doop in 387, gaf hij zijn wereldse leefwijze op en keerde hij terug naar Africa.
Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met Bijbelstudie te hebben beziggehouden, werd Augustinus in 391 half tegen zijn wil tot priester gewijd en in 395 tot medebisschop. Van 396 tot zijn dood in 430 was hij bisschop van de Kerk van Hippo Regius. Ook in die functie bleef hij een sober kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijke woning.

Hij schreef vele theologische geschriften, van lijvige boekwerken tot brieven. In ‘De Civitate Dei’ verdedigt hij tegenover geletterde heidenen het christendom als de ware godsdienst en geeft hij zijn ideeën over de sociale en maatschappelijke orde weer. Een van Augustinus’ brieven en enkele andere geschriften zijn in het christelijke kloosterwezen gebruikt als kloosterregel. Vooral de verschillende takken van de augustijnen deden dit.

Augustinus wordt als heilige vereerd door de Rooms-katholieke Kerk, die zijn feestdag op 28 augustus viert, de dag waarop hij in 430 te Hippo stierf, en door de Oosters-orthodoxe Kerk, waar zijn feestdag op 15 juni valt. Hij is de beschermheilige van onder andere brouwers, drukkers, theologen en een aantal steden en bisdommen.

Meer informatie over Augustinus vindt u op heiligen.net
Inscripties

Heilige Augustinus Leraar

11-2016

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 23 x 28 cm