Heilige Catharina van Alexandrië

Geplaatst op 22 september 2020

Heiligen

Volgens de oudste overlevering leefde Catharina in de 3e eeuw na Chr. en was ze de dochter van Costes, de gouverneur van Alexandrië. Ze was zeer knap, getalenteerd en wijs en kende op haar vijftiende alle werken van Plato uit haar hoofd. Ze bekeerde zich tot het christendom. Keizer Maxentius werd verliefd op haar en wilde met haar trouwen, wat zij weigerde, en probeerde haar te dwingen haar geloof af te zweren. Hij stuurde veertig heidense filosofen op haar af om haar onder druk te zetten, maar door haar welsprekendheid en wijze antwoorden op hun vragen werden deze filosofen tot het christendom bekeerd. Daarop besloot Maxentius haar te laten folteren o.a. met een rad met scherpe punten erop. Maar het rad brak en werd door de bliksem getroffen. Toen besloot de keizer haar tot de brandstapel te veroordelen, maar het vuur waaide uit. Tenslotte liet hij haar onthoofden.  Uit haar hals stroomde melk in plaats van bloed. Daarmee werd de pest die in de stad heerste, verdreven. Zij stierf omstreeks 307. Haar stoffelijk overschot werd naar de berg Sinaï gebracht, waar later het naar haar genoemde Catharinaklooster werd gebouwd.
Sinds de 7e eeuw wordt zij in het oosten vereerd, in het westen sinds de 9e eeuw. In de Oosterse kerk wordt zij vereerd als heilige genezer; in het Westen behoort zij tot de veertien Noodhelpers. Haar feestdag is 24/25 november.

Iconografie
Deze icoon is geschilderd naar een altaarstuk dat zich in het Catharinaklooster in de Sinaï bevindt, geschilderd in 1387 in opdracht van Bernardo van Maresa, Catalaans consul in Damascus, door Martinus van Villanova. De heilige Catharina is afgebeeld als een prinses, met een rijk versierd gewaad en een kroon op haar hoofd. Achter haar het rad met scherpe punten, waarmee Maxentius haar wilde martelen. In haar rechter hand is een palmtak afgebeeld als teken van haar martelaarschap. Links en rechts boven zijn twee wapenschilden te zien, links van Catalonië, rechts het wapen van Majorca.

Inscripties
S. Catherina  (De heilige Catharina)

 

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 25 x 50 cm, verdiept houten paneel, bladgoud, eitempera