Heilige Cecilia

Geplaatst op 1 mei 2021

Heiligen

Cecilia ( Caecilia van Rome) is een heilige maagd en martelares uit het vroege christendom. De legende verhaalt dat Cecilia (†229) werd geboren in een christelijke patriciërsfamilie in Rome. Ze bezat de gaven van schoonheid, gratie en onschuld en hield van kunst en muziek. Maar ze wilde al jong haar leven wijden aan God en deed de gelofte van maagdelijkheid. Tegen haar wil werd ze door haar vader uitgehuwelijkt aan de niet-christelijke Valeriaan. Op de avond van de bruiloft vertelt ze haar echtgenoot dat ze de gelofte van kuisheid heeft afgelegd en dat ze bewaakt wordt door een engel. Valeriaan respecteert haar beslissing en bekeert zich tot het christendom, evenals zijn broer Tiburtius. Samen verrichten ze vele goede werken, maar toen Cecilia en de broers weigerden aan de heidense goden te offeren, werden ze opgepakt, berecht en ter dood veroordeeld. Er werd geprobeerd Cecilia te verstikken in een bad, hetgeen ze overleefde, waarna ze onthoofd werd met een zwaard. Ze is patroonheilige van de muziek, en speciaal van muziekinstrumentenbouwers, muzikanten, zangeres en koren. Haar feestdag is op 22 november.

Iconografie

De heilige is afgebeeld in voorname kledij, met in haar rechter hand een martelaarskruis en een lelie, in de andere hand een snaarinstrument en een rozenkrans.

Inscripties

S(ancta) Cecilia (Latijn) betekent heilige Cecilia

Formaat: 22 x 26 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud