Heilige Dymphna van Geel

Geplaatst op 7 september 2014

Heiligen

De afbeelding

Ook wel: Heilige Dimfna, Heilige Damhnait

De heilige werd in de 7e eeuw geboren als dochter van een Ierse koning. Haar vader was niet gelovig, haar moeder wel. Niet lang na haar geboorte, stierf de moeder van Dymphna en zij werd opgevoed door christelijke mensen en liet zich, buiten medeweten van haar vader, dopen. Toen zij volwassen werd wilde haar vader, die sinds het overlijden van zijn echtgenote op zoek was naar een vrouw, met zijn dochter trouwen. Dymphna, die aan God had beloofd maagd te zullen blijven, vluchtte naar België, toen zij van haar vaders plannen vernam, samen met haar geestelijk raadsman, de priester Gerebern. Helaas achterhaalde de koning hun verblijfplaats en de koning vermoordde beiden. De legende verhaalt dat de koning zijn straf niet ontging; hij werd krankzinnig van wroeging, eenzaamheid en verdriet.

In de 13e eeuw werden de relieken van Dymphna naar de kerk van Geel overgebracht. Daar werd een tegel met haar naam bewaard die ter genezing om de hals van krankzinnigen werd gehangen. In Geel verzorgt men al sinds de middeleeuwen geesteszieken door hen op te nemen en aan het arbeidsproces te laten deelnemen met de heilige als schutspatrones. Elke vijf jaar vindt er een grote ommegang plaats, de Dymfnaprocessie).

Haar feestdag is op 15 mei.

Op deze icoon is de heilige afgebeeld als prinses in een rijk versierd gewaad. In haar hand houdt zij een kruis, een teken van haar martelaarschap.

Inscripties

De heilige Dymphna (‘H AΓiA ΔȦΦΝΗ)

09-2014

Formaat: 15 x 30 cm