Heilige Franciscus van Assisi

Geplaatst op 9 februari 2021

Heiligen

Franciscus is een westerse heilige. Hij werd in 1181 in Assisi geboren als zoon van de stoffenhandelaar Pietro Bernardone. Eigenlijk wilde hij ridder worden, maar in 1202 werd hij na een veldslag gevangen gezet. Vervolgens werd hij ziek en begon zich, toen hij weer beter werd, het lot van zieken, en in het bijzonder het lot van melaatsen, aan te trekken. In 1205 kreeg hij in het kerkje van San Damiano een visioen. Hij bekeerde zich en in 1208 begon hij met boetepreken, terwijl hij van aalmoezen leefde. Al spoedig kreeg hij volgelingen en zo ontstond de orde der Franciscanen. Franciscus ging mee met een van de kruistochten, niet om te vechten maar om in het heilige land, veroverd door de moslims, het christendom te prediken. In 1224 ontving hij op de berg La Verna de stigmata. Op het einde van zijn leven maakte een ernstige oogziekte hem bijna blind. In Damiate schreef hij het Canto delle Creature (Het Zonnelied), een lofzang op de natuur, waaraan hij een grote waarde hechtte. Hij stierf op 3 oktober 1226. Zijn feestdag is 4 oktober, Werelddierendag.

Iconografie

Franciscus is afgebeeld in een eenvoudige bruine pij. Hij heeft een kruinschering. Op zijn hand en schouder zitten twee vogeltjes, die voor hem boodschappers van God waren. Naar verluidt zou hij ook voor dieren hebben gepredikt.

Inscriptie

Sanctus Franciscus (Latijn), heilige Franciscus

Formaat: 18 x 22 cm, eitempera, bladgoud, houten paneel