Heilige Gudula

Geplaatst op 17 november 2013

Heiligen

De afbeelding

De heilige Gudula (of Goedele) werd in de 7e eeuw( ± 650) in Ham (België) geboren als dochter van graaf Witger en zijn vrouw, de heilige Amalberga. Haar moeder vertrouwde haar voor haar opleiding toe aan de heilige Gertrudis, Gudula’s peettante en abdis van een klooster in Nijvel. Het was voor die tijd heel bijzonder dat een meisje zo’n gedegen opleiding kreeg. Nadat haar opleiding voltooid was, keerde ze terug naar het huis van haar ouders en wijdde haar dagen aan gebed en werken van naastenliefde onder de zieken en armen. Ze had de gelofte van zuiverheid afgelegd en was heel vroom. Elke morgen, bij het kraaien van de haan, ging ze op weg naar de kerk in Moorsel. Daarmee hangt ook de volgende legende samen:
Toen ze zo weer eens op weg was naar de kerk, woei haar lantaarn uit. Vuur maken was een tijdrovende zaak. Zij bad tot God, en de lamp ging vanzelf weer branden.

Er worden vele wonderen aan haar toegeschreven. Zo trof ze eens, op weg naar de kerk, een arme bedelares aan met een kind dat helemaal onder de zweren zat. De heilige Gudula begon te bidden en het kind werd genezen. Ook een melaatse vrouw werd door haar gebeden genezen.
Het gezin van Witger en Amalberga was zeer gelovig. Beide ouders traden op latere leeftijd elk in een klooster, de zus van Gudula was de heilige Reinhildis van Kontich, martelares, haar broer Emebertus van Cambrai was bisschop van Arras. Het is niet duidelijk hoe Gudula is gestorven. Rond 680 zou er in Halle een overval zijn geweest waarbij zij om het leven zou zijn gekomen, maar een andere overlevering zegt dat zij aan de overvallers wist te ontkomen en tot 712 een teruggetrokken leven leidde als kluizenares.
Na haar dood wilde men haar overblijfselen bijzetten in Nijvel, maar de heilige gaf door een wonder te kennen dat ze liever in Moorsel begraven wilde worden. Men heeft haar begraven op een plaats in Moorsel waar midden in de winter een boom begon te bloeien. Ook op het graf van de heilige hebben vele wonderen plaats gevonden. Haar relieken zijn tenslotte, in 1047, overgebracht naar de Sint Michaëlkerk in Brussel.

Gudula is de patroonheilige van Brussel. Haar feestdag is 8 januari.

Op de icoon is de heilige afgebeeld met een lantaarn in haar hand. Op de achtergrond is de kerk van Moorsel te zien.

Inscripties

Ή AΓIA ΓOYΔOYΛΑ (De heilige Gudula)

Een andere icoon van de heilige Gudula

11-2013

Formaat: 15 x 28 cm