Heilige Johannes de Doper (naar Paolo Veneziano)

Geplaatst op 10 juni 2023

Heiligen

Icoon van de heilige Johannes de Doper, ook wel de Voorloper genoemd, naar een icoon van Paolo Veneziano (waarschijnlijk actief tussen 1322 en 1365). Veneziano is de oudste Venetiaanse schilder wiens naam bekend is. Zijn stijl is  Italo-Byzantijns en wordt steeds meer beïnvloed door de gotische kunst die zich ten noorden van de Alpen ontwikkelt en bevat ook persoonlijke elementen.

Iconografie
Karakteristiek voor een icoon van Johannes de Voorloper zijn zijn lange, magere gestalte en zijn verwilderde haardos met een uit plukken bestaande baard.
Johannes draagt als onderkleed een kameelharen vel; in navolging daarvan werd door monniken later vaak bij wijze van penitentie een dergelijk vel onder hun kledij gedragen, wat niet bepaald aangenaam aanvoelde. In zijn linkerhand houdt hij een schriftrol. In zijn rechterhand draagt hij een schijf, een blauwe ‘sfeer’, met daarin het Lam Gods. Het Lam draagt op zijn beurt  martelwerktuigen: een kruis, een spons en een lans.

Inscripties
De inscriptie luidt: ECCE AGNV DEI QUI TOLIS PECHATA MUN….  (Ecce agnus Dei qui tollis peccata mundi). Dit betekent: Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Formaat: 15 x 40 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud