Heilige Johannes de Doper

Geplaatst op 25 januari 2019

Heiligen

Ook wel Johannes de Voorloper genaamd.
Volgens de evangelist Lukas, was Johannes de zoon van Elisabeth en Zacharias. Elisabeth zou een nicht van Maria zijn en haar man Zacharias was een priester in de tempel. Elisabeth was onvruchtbaar en al op leeftijd toen ze door Gods toedoen toch zwanger werd. Zacharias, die dat niet geloofde, werd letterlijk met stomheid geslagen: hij kon pas weer spreken nadat Johannes was geboren.
De naam ‘Johannes’ betekent ‘God is genadig’.
Toen hij volwassen geworden was, trok Johannes zich terug in de woestijn. Hij leefde heel sober en predikte de komst van de Messias. Hij drong er bij de mensen op aan dat ze zich bekeerden en door hem lieten dopen. Ook Jezus liet zich door hem dopen. In hem herkende Johannes de lang verwachte messias. Tenslotte wordt Johannes door koning Herodes gevangen genomen. Salomé, de stiefdochter van Herodes, vroeg als beloning voor haar prachtige dansen, om zijn hoofd. Johannes wordt onthoofd en zijn hoofd wordt op een schaal naar Salomé gebracht.

Iconografie
Op deze icoon is Johannes afgebeeld in een ruw kameelharen onderkleed en een oker bovenkleed. Zijn haardos is warrig, zij baard valt in lokken uiteen, zoals gebruikelijk op iconen. Hij is gevleugeld, en daarom heet dit icoontype ook wel ‘Johannes, Engel in de woestijn’. Het Griekse woord ‘angelos’ betekent ‘bode’ of ‘voorloper’. Hij is de voorloper van Christus, omdat hij in Jezus de Messias herkende.

Inscripties
Op de boekrol staat de tekst: Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
(Metanoeite, engiken gar he basileia ton ouranon). Dit betekent: ‘Bekeert u, want het Rijk der Hemelen is nabij’.

Bovenaan staat: Ὁ Άγιος  Ιω (afkorting van Ιωάννης) ο Πρόδρομος , ‘De heilige Johannes de Voorloper’

Meer informatie over Johannes de Doper op iconen (Engelstalig)

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 15 x 30 cm