Heilige Joris de Drakendoder

Geplaatst op 7 juli 2006

Heiligen

De afbeelding

Joris heet ‘Georgij’ in het Slavisch, ‘Georgios’ in het Grieks. Geschilderd naar een icoon van de Kretenzische School uit ca. 1750.

Volgens de legende werd Joris in de 3e eeuw geboren in Cappadocië, in Klein Azië. Zijn vader werd omwille van zijn geloof gedood, waarna moeder en kind naar Palestina verhuisden. Volwassen geworden, diende hij als soldaat onder de toenmalige Romeinse keizer Diocletianus. Door zijn intelligentie en strijdbaarheid bracht hij het tot commandant van de elitetroepen. Omdat hij weigerde mee te werken aan de vervolging van christenen en zich ook in de senaat openlijk uitsprak tegen de christenvervolging door Diocletianus, werd hij ter dood veroordeeld. Hij overleefde op wonderbaarlijke wijze tal van martelingen en pogingen om hem ter dood te brengen. Dit leidde bij zijn beulen en bij de bevolking tot massale bekering tot het christendom. Uiteindelijk werd hij, volgens de overlevering, op 23 april 303, de dag waarop tegenwoordig in de kerk zijn feest wordt gevierd, onthoofd.

Pas in de 12e eeuw ontstaat de legende met de draak. De oudste versie van dit verhaal is te vinden in de ‘Legenda Aurea’ van Jacobus Voragine:

Nabij de berg Libanon werd de stad Silcha geplaagd door een draak. De bewoners en hun koning probeerden, op advies van hun afgoden, de draak gunstig te stemmen door hun kinderen één voor één aan hem te offeren. Toen de dochter van de koning aan de beurt was, gebeurde er een wonder. Joris reed te paard naderbij en doorstak met zijn lans de muil van het beest, terwijl zijn paard het monster onder de hoeven vertrapte. Vervolgens leidde de prinses de draak aan haar riem vastgebonden door de stad, waarna Joris de draak doodde en de bevolking zich tot het christendom bekeerde.

Achterop het paard van Joris is een klein figuurtje gezeten, een jongetje in Turkse kledij met een schenkkan in de hand. Dit gaat terug op een andere legende: tijdens de Turkse overheersing werden jonge jongens bij hun christelijke familie weggehaald, ingewijd in de Islam en gedwongen dienst te nemen in het Turkse leger. Joris redt zo’n jongen. Een andere legende verklaart dat het om het slaafje van Mitilini gaat, dat door Joris werd bevrijd op het moment dat hij wijn inschonk voor zijn meester.

Toen tegen het einde van de 11e eeuw de eerste kruistochten op gang kwamen, ontwikkelden de deelnemers een diep respect voor de op iconen afgebeelde ruiterheiligen, zoals Joris. Dit waren immers dappere strijders, die te paard streden tegen de vijanden van het christendom. Zo werd Joris de lieveling van de kruisvaarders. Joris wordt dan ook, net als andere soldatenheiligen, dynamisch afgebeeld, met een getrokken zwaard of lans.

Inscripties

De inscriptie op de icoon luidt: ‘De heilige Georgios’.

07-2006

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 39 x 28 cm