Heilige Jozef met Jezus op zijn schouders

Geplaatst op 10 augustus 2021

Niet gecategoriseerd

De naam ‘Jozef’ komt uit het Hebreeuws en betekent ‘Moge de Heer er (zo) nog meer geven’.

De belangrijkste bronnen over het leven van Jozef zijn de evangeliën van Mattheus, Lucas en Johannes. Jozef, de zoon van Jacob, was Maria’s echtgenoot en zo staat in Mattheus 1:16 ‘de aardse vader van Jezus’. Volgens de Koptische traditie had hij vier zonen uit zijn eerste huwelijk: Judas, Josetos, Jacobus en Simon, en twee dochters, Lysia en Lydia. Maria was zijn tweede vrouw.
Jozef  was een afstammeling van koning David.  De ouders van Jozef zouden in moeilijke levensomstandigheden zijn geraakt en zo werd Jozef ‘faber’, timmerman (Mattheus 13,55). Hij woonde in Nazareth en was een rechtschapen mens die goed en liefdevol voor Maria en haar kind zorgde.
Volgens ‘De geschiedenis van Jozef de timmerman’ (eind vijfde eeuw geschreven in Egypte), zou Jozef op honderdelfjarige leeftijd zijn gestorven. Jezus was toen zestien jaar. Jozef zou naast zijn vader Jacobus zijn begraven.

Iconografie
Jozef is gekleed in een bruinrode mantel en een grijsblauw onderkleed. Hij draagt Jezus op zijn schouders en houdt met zijn rechterhand diens voetje en met zijn linkerhand diens knie vast. Het kind is gekleed in een stralend wit met goudgeel gewaad. De aureolen van beiden zijn versierd. Jezus maakt met zijn rechterhand een zegenend gebaar.

Inscripties
IC XC  Jezus Christus
In de aureool van Jezus: ’O ω Ν (H OO N) (‘Hij die is’, ‘De Zijnde’)

Ό ΆΓιος ΊωcΗΦ (Gr, De heilige Jozef)

Formaat: 22 x 28 cm