Heilige Pachomius en de engel

Geplaatst op 1 augustus 2019

Heiligen

Pachomius van Tabennisi werd rond 287 geboren in een heidense familie in zuid Egypte. Na zijn verplichte militaire diens bekeerde hij zich tot het christendom. Rond 308 ging hij in de leer bij Palemon, een monnik die als eremiet leefde, alleen en zeer sober.

Tussen 320 tot 325 bouwde hij bij Tabennisi dat niet ver van Thebe aan de Nijl ligt, een klooster. Veel monniken die tot dan toe elk op hun eentje hadden gewoond, gingen hier bijeen wonen. Hij schreef er ook een regel voor. Pachomius is daarmee de grondlegger van het verschijnsel kloostergemeenschap (cenobitisch kloosterleven).

Iconografie

Op de icoon is aan de linker kant de heilige Pachomius afgebeeld als een oud man met een hoog voorhoofd en een lange grijze baard. Hij krijgt bezoek van een engel, aan de rechter zijde afgebeeld. Deze draagt de kleding die de monniken zouden moeten gaan dragen, zoals een roodbruine mantel. De engel heeft een boekrol in de linker hand en maakt met de rechter hand een spreekgebaar.
Deze icoon heb ik geschilderd in het kader van de tentoonstelling ‘Kloosters op een keerpunt‘ die in 2019 in het Klooster Sint Agatha is ingericht.

Inscripties

De tekst op de boekrol is in het Grieks en luidt:
εΝ Τοϒ  Тο СХНМаТι Сω θНСεΤε παСαСαρζ ω παХοΜιε…. (In deze kleding zal alle vlees gered worden, o Pachomius)

Ό AΓιος παХοΜιος (De heilige Pachomius)
Ό AΓιος ΑΓΓεΛος (De heilige engel)

 

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 30 x 25 cm