Heilige Petrus en Paulus

Geplaatst op 22 maart 2011

Heiligen

De afbeelding

Naar een moderne Russische icoon van Anna Kudryavtseva, Sint Petersburg

De icoon van Anna Kudryavtseva is gebaseerd op de icoon van ‘De Omhelzing van Petrus en Paulus’. De oericoon is waarschijnlijk van de hand van de ikoonschilder Angelos uit Patmos, geschreven aan het eind van de 15e eeuw.

Paulus was een Farizeeër en Romeins staatsburger uit Tarsus, die ongeveer in het jaar 30 na Christus naar Jeruzalem ging om te studeren bij rabbi Gamaliël. Hij woonde de steniging van Stephanos bij, misschien als officiële waarnemer, en ging vervolgens met een persoonlijke machtiging van de hogepriester om christenen te vervolgen op weg naar Damascus. Onderweg zag hij plotseling een helder licht, hij werd van zijn paard geworpen en hoorde de stem van Jezus, die hem zei de vervolging te staken. En hij werd met blindheid geslagen, waarvan de christen Ananias hem later genas. Vervolgens bekeerde hij zich en wijdde zich aan de verbreiding van het christelijke geloof. Hij maakte vele voetreizen en stierf tijdens de vervolgingen van Nero in Rome, omstreeks het jaar 67.

Petrus woonde in Kafarnaüm, en heette oorspronkelijk Simon. Hij werd samen met zijn broer Andreas door Christus geroepen Hem te volgen (‘vissers van mensen’). Hij was de leider van de twaalf apostelen en stond het dichtst bij Christus. Na diens dood nam hij de leiding van de vroege kerk op zich. Volgens de overlevering stierf hij in Rome de kruisdood (met het hoofd naar beneden), ten tijde van het bewind van keizer Nero (64-67); hij achtte zich niet waardig om op dezelfde manier als Christus te sterven. Petrus is de drager van de sleutels van het koninkrijk der hemelen.

Petrus en Paulus zijn de eerste twee apostelen, waarvan een uiterlijke beschrijving bestaat. Eusebius van Caesarea schrijft:

Petrus was niet erg groot, hij had een baard en korte haren, gekruld en weelderig. Hij had zwarte ogen en het wit van het oog was met bloed doorlopen. Hij had een zeer forse neus, die echter op het puntje afgeplat was.

Paulus was een beetje krom. Hij had een bleke teint, hij was kaal en leek ouder dan hij was, maar zijn blik had veel charme. Hij had een lange, volle baard, waarin vele witte haren voorkwamen.

In de catacomben van Rome zijn in 2010 twee portretten van Petrus en Paulus (muurschilderingen) uit de vierde eeuw ontdekt.

Het feest van de apostelen Petrus en Paulus wordt gevierd op 29 juni.

Inscripties

Ó ÁΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (De heilige Petrus)

Ó ÁΓΙΟΣ ΠΑЎΛΟΣ (De heilige Paulus)

03-2011

Formaat: 19 x 19 cm