Heilige Profeet Jeremia

Geplaatst op 17 september 2009

Heiligen

De afbeelding

De profeet Jeremia is een van de vier grote profeten uit het Oude Testament. De anderen zijn: Jesaja, Ezechiël en Daniël.

Jeremia is rond 645 voor Christus geboren in Anatot, ten noordwesten van Jeruzalem. Over zijn leven is vrij veel bekend. Een en ander werd opgetekend door zijn ‘secretaris’ Baruch. Hij komt in die beschrijvingen en in het Bijbelboek ‘Jeremia’ , naar voren als een gevoelig man, die niet meteen gehoor geeft aan de stem van God, die hem tot zijn profeet roept. Hij sputtert aanvankelijk nogal tegen. Hij gaat gebukt onder de taak die God hem heeft opgelegd en hij lijdt eronder dat het volk niet naar zijn boodschap wil luisteren. De koning, een vazal van Babel, wil in opstand komen tegen de Babyloniërs. Maar Jeremia voorspelt dat dit zal leiden tot de ondergang van Jeruzalem. Zijn verzet tegen de politiek van de verschillende koningen die zich gesteund weten door de adel, de priesters en de valse profeten, is uiteindelijk tevergeefs. Zijn profetieën werden niet enthousiast ontvangen door de heersende klasse. Hij mocht, na waarschuwingen voor de naderende verwoesting van de tempel in Jeruzalem, het tempelcomplex niet meer betreden. Jeremia is twee keer gevangen gezet vanwege zijn onheilsprofetieën.

In het boek ‘Jeremia’ treft men profetieën aan over Juda en Jeruzalem en over de andere volken, persoonlijke getuigenissen van de profeet zelf, en historische berichten over zijn confrontatie met de politieke en religieuze machthebbers. Jeremia’s optreden vond plaats van ongeveer 626 voor Christus tot na de ondergang van Jeruzalem in 586. Toen Jeruzalem door Nebukadnessar, de koning van Babel, veroverd was en een groot gedeelte van de bevolking door hem in ballingschap naar Babel was weggevoerd, bleef Jeremia in Jeruzalem achter. In de chaos die daarna ontstond, werd hij door degenen die wilden vluchten, meegevoerd naar Egypte. Waarschijnlijk is hij daar tenslotte ook gestorven.

De Profeet Jeremia is ten halve lijve afgebeeld. Hij draagt een okerkleurig kleed, en heeft lange haren en een golvende baard. In zijn rechterhand houdt hij een boekrol vast. Meestal bevat deze de volgende tekst in het Oudslavisch:

Ратовати будут на тя и не прeмогут тя яко аз есмь с тобою рече господь

‘En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen, want ik ben met u, spreekt de Heer.’

Op deze icoon is deze tekst echter vervangen door de volgende (in het Grieks):

πλάσαι σε `εν κοιλίαι `επισταμαί σε, καί πρò τοΰ σε `εζελθείν `εκ μήτρας, ‘μγίακά σε, προφμτην είς `εθγη τέθεικά σε. Кαί…

(Eer ik u) vormde in de moederschoot, heb ik u gekend, en eer gij voortkwam uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Maar (ik zei…)

Inscripties

Profeet Jeremia

09-2009

Formaat: 18 x 23 cm