Heilige Simeon de Godsdrager

Geplaatst op 14 februari 2020

Heiligen

De grijsaard Simeon, een vroom en rechtvaardig man uit Jeruzalem, zou niet sterven voordat hij de verlosser, Christus, had gezien. In apocriefe geschriften wordt verteld dat Simeon een van de 72 wijzen was die zich op verzoek van de Egyptische heerser Ptolemeus II bezig hielden met het vertalen van het Oude Testament van het Hebreeuws in het Grieks.  Daarbij zou hij zijn gestuit op de voorspelling van de komst van de Messias..

Bij de presentatie van Jezus in de tempel, neemt hij het kind in zijn armen en looft God. In het kind  herkent hij de Messias. Hij heeft zijn hele leven op dit moment gewacht. Bij de presentatie in de tempel wordt Jezus, herkend als zoon van God, aan het volk Israël gegeven. Volgens sommigen zou Simeon maar liefst 360 jaar oud zijn geworden
Iconen met het thema  van Simeon met Christus komen voor vanaf de 15e eeuw.

Iconografie
Simeon is afgebeeld als een oude man, met lange haren en een gekrulde baard. Hij kijkt liefdevol naar het kind in zijn armen. Jezus is afgebeeld in een kleed met gouden stralen. Hij houdt een kleine boekrol in zijn handen.

Inscripties
Ὀ Ἆ  Симеон Богоприимец (De heilige Simeon Godsdrager)
In het aureool van het kind staat In zijn aureool staat: HO OO N ( Ό ω N). Dat betekent: ‘Hij die is’ of ‘de Zijnde’. IC XC staat voor ‘Jezus Christus’

Formaat: 20 x 26 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud