Heilige Willibrordus

Geplaatst op 13 mei 2016

Heiligen

De afbeelding

Willibrord of Willibrordus werd in 658 in het Engelse Northumbriƫ geboren als zoon van pas bekeerde ouders. Waarschijnlijk stierf zijn moeder al voordat Willibrord vier jaar oud was. Daarop trad zijn vader in als monnik in het klooster Ripon en werd de kleine Willibrord als oblaat aan datzelfde klooster toevertrouwd. Abt Sint Wilfridis, bisschop van York, had een grote invloed op de jonge kloosterling. Toen Willibrord twintig jaar geworden was, verhuisde hij naar klooster Rathmelsigi in Ierland om daar onder abt Egbert zijn opleiding te voltooien. Deze abt maakte veel van zijn onderdanen enthousiast voor de overzeese missies. Zo reisde Willibrord in 690 met elf of twaalf gezellen, onder wie Werenfried van Elst, via het huidige Katwijk naar Friesland om het voorbeeld te volgen van Jezus Christus die rondtrok om zijn boodschap te verkondigen. Willibrord begon daar met de kerstening van de Friezen, die zich hier soms fel tegen hadden verzet. Vanuit Friesland bereisde Willibrord een groot gebied om het christendom te verspreiden, van de Lauwerszee tot Belgiƫ en Luxemburg toe. Hij verzekerde zich daarbij van de steun van hofmeier Pepijn van Herstal. In 659 werd hij door paus Sergius I tot aartsbisschop van de Friezen gewijd. Zijn hoofdzetel was gevestigd in Utrecht. Door de steun van Pepijn van Herstal kreeg Willibrord van de Frankische adel een grote hoeveelheid landgoederen geschonken. Hij was de oprichter en bouwer van heel wat kerken en kloosters, waaronder de abdij van Echternach. In 719 ontving Willibrord bezoek van Bonifatius, die na een verblijf van drie jaar naar de Germaanse landen vertrok om daar te gaan kerstenen. Willibrord stierf op 81-jarige leeftijd en werd op eigen verzoek begraven in Echternach.

Al snel na zijn dood werd Willibrord in Echternach als heilige vereerd. Zijn graf groeide uit tot pelgrimsplaats, en al in 800 moest daarom de bescheiden Merovingische kerk plaats maken voor een veel grotere Karolingische kerk. Veel verhalen onder en legendes noemen wonderen rond Willibrord. De Willibrord-putten en -bronnen die zijn bekeringswerk op zijn “peregrinatio” markeerden, werden door gelovigen bezocht ter genezing van zenuwaandoeningen en epilepsie. Zijn feestdag is 7 november.

Meer over Willibrord is te vinden op heiligen.net

Op iconen wordt de heilige afgebeeld als bisschop, met een bijbel in de uit eerbied bedekte linker hand. Met zijn rechter hand maakt hij een zegenend gebaar.

Inscripties

Sanctus Willibrordus (Heilige Willibrord)

Formaat: 20 x 25 cm