Jacobs gevecht met de engel

Geplaatst op 9 mei 2020

Heiligen

Deze icoon verbeeldt een verhaal uit het Oude Testament. Jacob, de tweelingbroer van   Esau, was gevlucht nadat hij zijn broer en zijn vader had bedrogen. Na meer dan 20 jaar wil hij terugkeren.
Genesis 32; 23-33
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag.’

Het thema van de worstelende Jacob Is door de eeuwen heen een inspiratiebron voor veel kunstenaars geweest. Worstelde Jacob met zijn geweten of met God, of…?

Iconografie
Op de icoon is te zien hoe Jacob met de gevleugelde engel worstelt in een bergachtig landschap. Ook de rivier de Jabbok is afgebeeld.
In de hemel is de zegenende hand van God te zien. Gouden stralen dalen neer op de twee worstelende mannen.

Inscripties
Op de icoon komen geen inscripties voor.

Formaat: 21 x 30 cm, verdiept paneel, eitempera, bladgoud, vissengoud