Koningen David en Salomo

Geplaatst op 7 februari 2007

Heiligen

De afbeelding

Naar twee Russische iconen uit de 17e eeuw

De koningen David en Salomo (Davids zoon) zijn voorvaderen uit het geslacht van Christus. Beide iconen maken deel uit van de profeten- en voorvaderenrij van de iconostase in een kerk. Zij bevinden zich daarin links en rechts van de Moeder Gods van het Teken.

De twee koningen tonen een geopende schriftrol. David is afgebeeld als een man van middelbare leeftijd, Salomo als een baardloze jongeman met naast zich de door hem gebouwde tempel.

Inscripties

De inscriptie op de schriftrol van David luidt: ‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.’

De inscriptie op de rol die Salomo vasthoudt luidt: ‘De wijsheid bouwde zichzelf een kerk.’

02-2007

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 8 x 14,3 cm