Moeder Gods

Geplaatst op 9 juli 2022

Moeder Gods

‘Moeder Gods’ is de titel die aan Maria is gegeven tijdens het concilie van Efeze (431).  “Theotokos’ betekent letterlijk ‘zij die God gebaard heeft. De verering van Maria is al in de vroegchristelijke tijd begonnen. Meer dan wie wordt Maria gezien als onze voorspreekster  bij God,  als middelares voor de mensen.

Iconografie

De Moeder Gods is op traditionele manier afgebeeld, zoals gebruikelijk is op iconen. Zij draagt een purperen bovenkleed en een blauw onderkleed. Blauw is de kleur van de schepping (zij was in de eerste plaats een mens). Purper is de kleur van het koninklijke, goddelijke. Maria draagt een purperen mantel omdat zij door God was uitverkozen de moeder van zijn zoon te worden.
De drie sterren op haar mantel (hoofd en schouders), een oud Syrisch symbool voor reinheid, staan voor de maagdelijkheid van Maria vóór, tijdens en na de geboorte.
Op deze icoon heeft Maria een poliment verguld aureool met versieringen.

Inscripties

ΜΡ θΥ ( ΜΗΤΕΡ ΘΕΟΥ, Meter Theou’, ‘Moeder Gods’)

Formaat: 21 x 26 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud (poliment)