Moeder Gods hulp der christenen

Geplaatst op 27 augustus 2016

Moeder Gods

De afbeelding

De titel ‘Hulp der christenen’ gaat terug op Johannes Chrysostemos, die in de 4e eeuw na Christus in één van zijn preken Maria als ‘Boeteia’ (hulp) aanduidde. Na hem gebruikten ook andere kerkvaders deze term voor de Moeder Gods (‘Auxiliatrix Christianorum’ in het Latijn). De titel ‘Hulp der christenen’ komt ook voor in de zogenaamde Litanie van Loreto. De toewijding aan Maria als de Hulp der christenen werd populair ten tijde van paus Pius V, die de overwinning van de christelijke mogendheden op de Ottomanen in de Zeeslag van Lepanto (1571) toeschreef aan haar hemelse bijstand.

In de 19e eeuw was het Don Bosco die een bijzondere aandacht voor Maria Hulp der christenen aan de dag legde. In 1868 werd in Valdocco bij Turijn een grote kerk ingewijd, de Basiliek Maria Ausiliatrice. De in 1872 opgerichte vrouwelijke tak van de Salesianen van Don Bosco, de Dochters van Maria Hulp der christenen, is naar deze Mariatitel vernoemd. Ook is zij de Patrones van Australië. De kathedrale kerk van het aartsbisdom Sydney is aan haar gewijd. Paus Pius VII stelde de gedachtenis van Maria Hulp der christenen vast op 24 mei.

Op deze icoon is de gekroonde Moeder afgebeeld in een mandorla, een amandelvormige stralenkrans. Haar eveneens gekroonde zoon zit op haar linker arm. In haar rechter hand houdt zij een scepter vast. Zij staat op wolken.

Inscripties

De inscriptie op de onderrand luidt:
Maria Auxilium Christianurum Consolatrix Afflictorum (‘Maria Hulp der christenen, Troosteres der Bedrukten’)

De gebruikelijke inscripties ontbreken eveneens niet:
ΜΡ θΥ (Meter Theou, ‘Moeder Gods’)
IC XC (‘Jezus Christus’)

In het aureool van Christus is met lijntjes een kruis aangegeven, met daarin de letters ‘O ω Ν (HO OO N, ‘Hij die is’, ‘De Zijnde’)
Meer informatie over Maria, Hulp der Christenen

08-2016

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 30x40cm