Moeder Gods Leushinskaja

Geplaatst op 22 januari 2017

Moeder Gods

Ook wel: ‘Ik ben met jou zoals niemand anders’

Aangenomen wordt dat de wonderdoende icoon van de Moeder Gods Leushinskaja rond 1860 is geschilderd in het Johannes de Doper klooster van Leushino (Rusland), in opdracht van de rijke handelaar Gabriël Gatchina Medvedev. Hij doneerde de icoon aan het klooster. Ter ere van deze icoon is rond 1889 een kathedraal gebouwd. In het begin van de 20ste eeuw werd een exemplaar van de Moeder Gods Leushinskaja geschonken aan de heilige Johannes van Kronstadt. Deze icoon was door abdis Taisia van het klooster voorzien van de inscriptie ‘Ik ben met jou zoals niemand anders’.

Er zijn door de icoon veel wonderen geschied en in 2002 werd de afbeelding opgenomen in de lijst van wonderdoende iconen.

De afbeelding

Opmerkelijk is dat Maria een blauwe mantel draagt (op iconen meestal purper) en een witte sluier. Jezus heeft een oranje bovenkleed, met gouden stralen, als teken van zijn goddelijkheid. De afbeelding behoort tot de Hodegetria-iconen, waarbij Maria op haar zoon frontaal zijn afgebeeld en de Moeder op haar zoon wijst als ‘Hij die de weg is’.

Zoals gewoonlijk zijn op de mantel en kap van Maria drie sterren aangebracht als teken van de heilige Drie-eenheid en als teken van haar maagdelijkheid voor, tijdens en na de geboorte van Christus.

Inscripties

De inscripties luiden:

ΜΡ θΥ (Meter Theou, ‘Moeder Gods’)
IC XC (‘Jezus Christus’)

In het aureool van Christus zijn is met lijntjes een kruis aangegeven, met daarin de letters:
‘O ω Ν. (HO OO N, ‘Hij die is’, ‘De Zijnde’)

01-2017

Formaat: 21x26cm