Moeder Gods met appel

Geplaatst op 26 april 2020

Moeder Gods

Naar een Veneto-Kretenzische icoon uit de vroege 16e eeuw.

Iconografie
De afbeelding is nauw verwant aan het icoontype ‘Madre della Consolazione’. Maria is ten halve lijve afgebeeld, het kind zit op haar rechterknie. Haar purperen mantel is deels om de schouder van haar zoon geslagen. Met haar linker hand biedt  ze hem een appel aan, die ze vasthoudt tussen duim en wijsvinger. Haar onderkleed is blauw. Het kind heeft een schriftrol in zijn rechter hand, zijn linker handje rust op de appel. Hij is gekleed in vermiljoen. De kleding van moeder en zoon is versierd met gouden borduurwerk. Het kleurgebruik is traditioneel, maar de iconografie getuigt van westerse invloeden: de manier van weergeven van de kleding en gezichten met name ook de plooien en de voile. De appel verwijst mogelijk naar de rijksappel, het attribuut van koningen en keizers. Op traditionele iconen wordt Christus vaker met een rijksappel afgebeeld.

Inscripties
ΜΡ θΥ (Meter Theou’, ‘Moeder Gods’)
IC XC komt uit het Grieks en is een afkorting voor ‘Jezus Christus’.
In het aureool van Christus staan de letters ‘O ω Ν. (Hij die is, De Zijnde)

Formaat: 25 x 30 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud