Moeder Gods met Christus en Johannes

Geplaatst op 9 februari 2022

Icoon, Moeder Gods

Naar een icoon uit de Venetiaans Kretenzische school uit de 16e eeuw.
In het begin van de 16e eeuw vond Montanina Ottoni de icoon achtergelaten in een heg. Na de dood van haar man werd Montanina non in het Dominicanenklooster van Santa Caterina da Siena , in  Fabriano. Bij haar intrede nam  ze de icoon mee.
Vanaf 1582 zou de op de icoon afgebeelde Maria gedurende drie jaar  tranen hebben vergoten.  Het nieuws van dit wonder verspreidde zich snel en velen bezochten het klooster om bij de icoon te bidden. In 1591 was er een hongersnood in de stad, waardoor veel mensen stierven. Ook de Dominicanessen in het klooster leden honger. Zij richtten zich in hun smeekbeden tot de icoon en terwijl ze zich in de refter verzamelden en de laatste kruimels brood deelden, ging de bel. Bij de poort van het klooster lag een berg tarwe, terwijl er niemand te zien was. De zusters dankten God en deelden de tarwe met de hongerige bevolking van Fabriano.
De icoon bevindt zich nu in de kathedraal van Fabriano.

Iconografie

De Moeder Gods is afgebeeld in een purperen bovenkleed, zoals gebruikelijk op iconen. Haar zoon zit op haar linker arm. Jezus, in een stralend kleed, houdt haar duim omklemd. Zijn linker handje is om de schouder van de kleine Johannes geslagen.

Inscripties

ΜΡ θΥ ( ΜΗΤΕΡ ΘΕΟΥ, Meter Theou’, ‘Moeder Gods’)

IC XC  betekent ‘Jezus Christus’ (Ιησούς Χριστός ,Iesous Khristos )

OA  Ιω (afkorting van Ιωάννης) De heilige Johannes

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 25 x 30 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud