Moeder Gods Ostrobramskaja

Geplaatst op 1 januari 2021

Moeder Gods

Ook wel: Vilenskaja-Ostrobramskaja geheten

Volgens een legende zou de oorspronkelijke icoon uit Korsun op de Krim zijn meegenomen naar Vilnius (vandaar Vilenskaja) door Algirdas Gediminas (1345-1377). Hij gaf de icoon aan zijn vrouw, die deze op haar beurt  aan het klooster van de Heilige Drie-eenheid in Vilnius schonk. In werkelijkheid dateert de icoon uit het midden van de 17e eeuw. In het begin van de 17e eeuw hadden de Karmelieten zich in Vilnius gevestigd en een kapel gebouwd, vlakbij de oostelijke stadspoort. De icoon kreeg een plaats in de kapel bij de Poort van de Dageraad (‘Ostro Bramska’ betekent ‘Poort van de Dageraad’). In 1844 kwam Litouwen onder Russisch bewind en werd het klooster overgenomen door de Russisch orthodoxe kerk. De feestdagen van de icoon zijn 14 april en 26 december.

Iconografie

Maria is afgebeeld ten halve lijve, haar hoofd neigt naar rechts. Haar handen zijn voor haar borst gekruist. Zij draagt een kroon en haar aureool is uitgebreid met een stralenkrans. Onder Maria is een maansikkel afgebeeld. In de icoon zijn duidelijk westerse invloeden te bespeuren.
Meer informatie

Inscripties

ΜΡ θΥ (Meter Theou’, ‘Moeder Gods’)

ПРТЫѦ (Allerheiligste)

БЦЫ (Moeder Gods, afgekorte vorm)

OCTPOБРAMCKÏѦ (Ostrobramskaja)

 

Formaat: 22 x 26 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud