Moeder Gods Pelagonitissa

Geplaatst op 1 mei 2007

Moeder Gods

Naar een icoon van Meester Makarios Zographos uit 1422.

De afbeelding

‘Moeder Gods van Pelagonië’. Deze icoon is van het Elousa-type, de Moeder Gods van de Tederheid. Het kind zit in een merkwaardige houding op de rechterarm van Zijn moeder, Zijn rug naar de toeschouwer gekeerd en het hoofd achterover gebogen om de toeschouwer tóch aan te kijken. De houding van het kind kan als spelend, maar ook als spartelend worden beschouwd, wat erop duidt dat Hij misschien aan zijn lot zou willen ontkomen. De linkerhand van het kind ligt op de rechterwang van Zijn moeder, die diepbedroefd over Hem heen in de verte kijkt, alsof ze Zijn lijden en sterven voorziet.

De Moeder Gods is gekleed in een maphorion, een purperen mantel. Purper is een keizerlijke kleur. De mantel is voorzien van drie sterren (waarvan er slechts twee te zien zijn), die de Triniteit (Drieëenheid) in haar symboliseren, ofwel als tekens van haar maagdelijkheid vóór, tijdens en na de geboorte kunnen worden beschouwd.

Inscripties

‘De Pelagonitissa’
IC XC (‘Jezus Christus’)
ΜΡ θΥ (Meter Theou, ‘Moeder Gods’)

05-2007

Formaat: 15x20cm