Moeder Gods Sporuchnitsa

Geplaatst op 17 november 2018

Moeder Gods

De icoon van de Moeder Gods Sporuchnitsa  grjesjnych (Споручница грешных) is van Russische oorsprong en dateert uit de 19e eeuw. De naam betekent ‘Moeder Gods, hulp van zondaars. Maria is intermediair tussen God en de (zondige) mensheid. De afbeelding gaat terug op een Maria-hymne.
De eerste wonderen van de oericoon deden zich voor in 1844 in het klooster van St. Nicolaas Odrino. Deze icoon bevond zich in een oude kapel buiten de kloosterpoorten en stond tussen twee andere oude iconen. Aan meerdere mensen werd in hun dromen onthuld dat de icoon wonderbaarlijke krachten zou bezitten. Daarop werd de icoon  plechtig in de kerk van het klooster geplaatst. Gelovigen kwamen erheen om te bidden voor genezing van ziekten of om verlichting van zorgen en verdriet. In 1844 vond de eerste genezing plaats van een kreupel kind, wiens moeder vurig bij de icoon had gebeden. Toen er een cholera-epidemie uitbrak genazen velen door gebeden tot de Moeder Gods Sporuchnitsa.

De feestdag van de icoon is 29 mei.

Iconografie

Maria is afgebeeld met het kind op de linkerarm. Beiden zijn gekroond. Het kind houdt met zijn rechterhandje de duim van zijn moeder vast.

Inscripties

ΜΡ θΥ ( ΜΗΤΕΡ ΘΕΟΥ, Meter Theou’, ‘Moeder Gods’)

IC XC  (IC XC  Ιησούς Χριστός , Iesous Khristos )  Jezus Christus

Formaat: 14 x 18 cm