Moeder Gods van de Passie

Geplaatst op 26 mei 2017

Moeder Gods

Ook wel ‘Moeder Gods van Altijddurende Bijstand’ genaamd

De afbeelding

De icoon heeft haar naam te danken aan de martelwerktuigen die de twee engelen, Gabriël en Michaël, in hun handen hebben. Maria heeft haar zoon op de linker arm, terwijl deze om kijkt naar een van de engelen. Hij lijkt te beseffen wat de martelwerktuigen betekenen en klemt zich vast aan de rechter hand van zijn moeder. Maria kijkt met een mild bedroefde blik naar de toeschouwer. Opmerkelijk is bij deze icoon dat het kleed van de moeder donkergroen is, met gouden accenten. Normaliter draagt Maria een purperen mantel (keizerlijke kleur). Op deze icoon draagt zij tevens een korte roze hoofddoek. Haar kleding is rijk versierd.
Het sandaaltje van de rechter voet van het kind is uit gevallen en hangt aan een riempje te bungelen. Dit motief van het ontblote hieltje wordt meestal uitgelegd als een verwijzing naar het verraad van Judas.

Moeder en kind hebben beiden, zoals gebruikelijk, een aureool (stralenkrans) om het hoofd.

Inscripties

Het aureool van Jezus is voorzien van een kruis, en de Griekse letters:
‘OωΝ (HO OON). Deze letters betekenen: De Zijnde, Hij Die Is, en duiden aan dat hij goddelijk is.

Op de icoon zijn ook inscripties aangebracht, die de personen ‘benoemen’.

‘IC XC’ betekent: Jezus Christus,
‘ΜΗΡ θΥ’ is de afkorting voor: Moeder Gods.

05-2017

Formaat: 24x30cm