Moeder Gods van de Tederheid

Geplaatst op 22 november 2015

Moeder Gods

De afbeelding

Kleine moderne icoon van de Moeder Gods van de Tederheid (‘Umilenie’ in het Russisch, ‘Eleousa’ in het Grieks). Iconen van dit type worden gekenmerkt door de innige relatie tussen Moeder en Kind, wier wangen tegen elkaar aan gevleid zijn.

Normaliter draagt de Moeder Gods een purperen mantel, maar hier is zij afgebeeld met een witte mantel, waarop zoals gebruikelijk drie sterren zijn afgebeeld (fibulae). Deze sterren staan symbool voor de maagdelijkheid vóór, tijdens en na de geboorte van Christus. Of ook wel voor de Heilige Drie-eenheid. Opvallend zijn verder de (blad)zilveren aureolen.

Inscripties

De aureool van Christus is voorzien van een kruis, met enkele en dubbele lijnen, en de Griekse letters:
‘O ω Ν (HO OO N)(‘De Zijnde’ of ‘Hij Die Is’)

IC XC (‘Jesus Christus’)
ΜΡ θΥ (Meter Theou, ‘Moeder Gods’)

11-2015

Formaat: 14x18cm