Moeder Gods van het Teken

Geplaatst op 5 december 2018

Moeder Gods

Ook wel Moeder Gods van Novgorod of Moeder Gods Orante genoemd.

Iconografie

De Moeder Gods is frontaal en ten halve lijve afgebeeld, in orante-houding, dat wil zeggen met de handen in gebed omhoog geheven. Voor haar borst is een dubbele, met sterren versierde  medaillon (clippeus) met daarin een afbeelding van de pre-existentiële Christus. Deze maakt met zijn rechterhand een zegenend gebaar, terwijl hij in de linkerhand een schriftrol vasthoudt.

De benaming van dit type icoon  gaat terug op een profetie van Jesaja:“Daarom geeft de Heer zelf u een teken; Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuel geven”.

Er bestaan vele varianten van deze icoon. Dankzij haar voorspraak zijn vele steden gered. Zij werd in de 12e eeuw de speciale beschermicoon van Novgorod en wordt daarom ook wel Moeder Gods van Novgorod genoemd.

Het oerbeeld zou een marmeren reliëf zijn en stammen uit de 4e eeuw, uit de Blachernenkerk in Constantinopel, die in 1434 door brand werd verwoest. Door talrijke replica’s is afbeelding van de Moeder Gods van het Teken bewaard gebleven.

Inscripties

‘IC XC’  betekent: Jezus Christus,  ‘ΜΡ θΥ’ is de afkorting voor: Moeder Gods (Meter Theou)

Formaat: 25 x 30 cm