Moeder Gods van het Teken

Geplaatst op 2 juli 2007

Moeder Gods

Naar een Russische icoon van eind 16e/begin 17e eeuw

De afbeelding

Znamenje, ook wel Moeder Gods van Novgorod genoemd. De Moeder Gods is frontaal en ten halve lijve afgebeeld, in Orante-houding. Dat wil zeggen dat haar handen in gebed omhoog geheven heeft. Voor haar borst bevindt zich een dubbele, met sterren versierde medaillon (clipeus) met daarin een afbeelding van de pre-existentiële Christus. Deze maakt met Zijn rechterhand een zegenend gebaar, terwijl Hij in de linkerhand een schriftrol vasthoudt. Er bestaan vele varianten van deze icoon.

De benaming van dit icoontype gaat terug op een profetie van Jesaja:
‘Daarom geeft de Heer zelf u een teken; Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Emanuel geven’.

Dankzij haar voorspraak zijn volgens de legenden vele steden gered. De Moeder Gods van het Teken werd in de 12e eeuw de speciale bescherm-icoon van Novgorod en wordt daarom ook wel Moeder Gods van Novgorod genoemd. Het oerbeeld zou een marmerreliëf zijn en stammen uit de 4e eeuw, uit de Blachernenkerk in Contantinopel, die in 1434 door brand werd verwoest. Door talrijke replica’s is afbeelding van de Moeder Gods van het Teken bewaard gebleven.

Inscripties

IC XC (‘Jezus Christus’)
ΜΡ θΥ (Meter Theou, ‘Moeder Gods’)

07-2007

Formaat: 15x20cm