Moeder Gods van Tichvin

Geplaatst op 11 september 2009

Moeder Gods

Naar een Russische icoon uit Palech, tweede helft van de 19e eeuw.

De afbeelding

De icoon van de Moeder Gods van Tichvin (‘Tichvinskaja’) is een minder strenge variant van het type van de Moeder Gods Hodegetria. Het kind zit op de linker arm van Zijn moeder en is niet frontaal afgebeeld, maar naar Zijn moeder toegekeerd. In Zijn linkerhand houdt het kind een schriftrol vast. Met Zijn andere hand maakt Hij een zegenend gebaar. Het hoofd van de moeder is naar het kind toe gebogen. De voetzool van het rechtervoetje van het kind is zichtbaar; dit staat symbool voor het lijden van Christus.

Volgens een legende zou de oer-icoon in 1383, tijdens de regeerperiode van Dimitri Donskoj, opeens boven het Lodogameer zijn verschenen, en vandaar naar het stadje Tichvin zijn gezweefd. Aan de oever van de rivier Tichvinka, waar de icoon halt hield, werd een houten kerkje gebouwd, en later een klooster gesticht. Een ander verhaal over de oorsprong van de oer-icoon is dat de Griekse monnik Ignatios deze icoon in 1383 voor Dimitri Donskoj zou hebben geschilderd, met een Kretenzische icoon als voorbeeld.

Aan de icoon worden allerlei wonderen toegeschreven. In 1613 zou de icoon het klooster aan de Tichvinka, tijdens een belegering door de Zweden, hebben behoed voor verovering, doordat de icoon in processie door het klooster en langs de kloostermuren werd gedragen. Dankzij de icoon zou, bij de vredesonderhandelingen met Zweden in 1617, Novgorod weer aan Rusland zijn toegewezen.

In 1944 werd de icoon via Pskov naar Riga overgebracht. Aartsbisschop Ioann bracht haar vervolgens via Danzig, Koblenz en Praag naar de Amerikaanse sector om in 1949 in Boston te arriveren. Via New York belandde de Tichvinskaja tenslotte in Chicago, waar ze nu nog steeds is.

Inscripties

IC XC (‘Jezus Christus’)
ΜΡ θΥ (Meter Theou, ‘Moeder Gods’)

09-2009

Formaat: 22x28cm