Tronende Moeder Gods met twee heiligen

Geplaatst op 31 december 2019

Moeder Gods

Icoon van de Moeder Gods, gezeten op een troon, naar een icoon uit het Catharinaklooster in de Sinaï uit laat 6e/ begin 7e eeuw. De originele icoon is geschilderd in encaustiek, deze icoon is in eitempera.
In het Catharinaklooster bevindt zich de oudste collectie iconen, ook iconen uit de tijd van vóór het iconoclasme.

Iconografie
De Moeder Gods  is gezeten op een vergulde troon, haar zoon zit op haar schoot.  Zo is Maria als een zetel voor hem. Links is de heilige Theodorus afgebeeld, rechts de heilige Joris. Beide heiligen dragen rijk versierde gewaden. In hun hand houden zij een martelaarskruis.
Achter de troon staan twee engelen, die omhoog kijken. Uit een hemelsegment komt de hand van God tevoorschijn (Dextra Domini), die een gouden stralenbundel naar beneden zendt, het goddelijke licht symboliserend. De engelen hebben elk een bodestaf in de hand.

Maria draagt een purperen bovenkleed (maphorion) met drie gouden spelden (fibulae) als teken van haar maagdelijkheid vóór, tijdens en na de geboorte van haar zoon. De drie sterren worden ook wel  uitgelegd als een teken van de Heilige Drie-eenheid. Purper wordt beschouwd als een keizerlijke of goddelijke kleur. Christus draagt  een kleedje met gouden stralen. Met zijn rechter handje maakt hij een zegenend gebaar.
Alle heiligen, ook de engelen, hebben een gouden aureool om het hoofd, als teken van heiligheid. In het aureool van het kind is een kruisvorm zichtbaar, zoals op iconen gebruikelijk.

Inscripties
ΜΡ θΥ (‘Moeder Gods’)
IC XC (‘Jezus Christus’)
In het aureool van Christus staat ‘O ω Ν. (Hij die is, De Zijnde)

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 21 x 30 cm, verdiept houten paneel, eitempera, bladgoud