Aartsengel Michaël

Geplaatst op 5 januari 2010

Engelen

De afbeelding

Naar een Russische icoon uit 1685, Moskou, Wapenkamers.

De aartsengelen Michaël en Gabriël zijn altijd elkaars pendanten in een gebedsrij (Deësis- of voorbederij). Engelen als boodschappers tussen hemel en aarde worden op iconen altijd met vleugels afgebeeld. Michaël is de opperbevelhebber van alle engelen, Gabriël de verkondiger van de geboorte van Jezus. Beiden hebben een polos, een bodestaf, en een diskos met de naam van Jezus Christus (I N C) in handen. Als dienaren aan het hemelse hof zijn zij gekleed in de kledij, die lakeien aan het Byzantijnse hof droegen: een tunica met daar overheen een mantel. De zomen van de gewaden zijn fraai versierd. Hofdienaren droegen ook altijd een haarband met linten.

Inscripties

Aartsengel Michael

01-2010

Formaat: 11,5 x 20 cm