Het woord 'engel' komt van het Griekse woord 'angelos' ('angelus' in het Latijn), en betekent 'gevolmachtigd boodschapper'. Engelen zijn puur spirituele wezens, zonder materie - boodschappers die het contact onderhouden tussen God in de hemel en de mensen op aarde. Aartsenglen zijn vaak gekleed als bodes aan het Byzantijnse hof.
Meer informatie over de iconografie

1 2