Heilige Antonius de Grote

Geplaatst op 15 februari 2010

Heiligen

De afbeelding

Naar een icoon van Geert Hüsstege voor de Parochie van de H. Antonius Abt in Den Haag.

Antonius de Grote werd in 251 geboren in Kome, in Midden- Egypte. Zijn naam (Latijn) betekent: ‘de vooraanstaande, de onschatbare’. Toen hij ongeveer 20 jaar oud was, verkocht hij al zijn bezittingen en vestigde hij zich als eremiet (kluizenaar) in de eenzaamheid van de woestijn, in een verlaten fort in Pispir. Daar bood hij weerstand aan allerlei bekoringen en bezoekingen, waarbij duistere krachten in de vorm van fantasiedieren hem te lijf gingen.
Na verloop van tijd, toen hij zich in een oase in de woestijn gevestigd had, verzamelden zich volgelingen om hem heen, die met hem een ascetisch en contemplatief leven leidden. Zij vormden zo, in feite, de eerste kloostergemeenschap. Antonius wordt dan ook beschouwd als de grondlegger van het monnikendom. In 311 reisde hij naar Alexandrië om de christenen te steunen die door keizer Maximinus Daia werden vervolgd. In 355 bracht hij wederom een bezoek aan Alexandrië om de Ariaanse leer te weerleggen. Hij werd bij leven al als een heilige beschouwd en stierf ten slotte in 356, 105 jaar oud. Zijn biografie is geschreven door de Heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië van 326 tot 372.

Antonius is afgebeeld als een grijsharige monnik, met een lichtblauwe hoofddoek en een bruinrood habijt. Zijn baard is tweepuntig. In zijn rechterhand heeft hij een staf met Tau-kruis of ‘krukkenkruis’. De uiteinden worden gevormd door twee slangenkoppen. Mogelijk heeft dit te maken met de esculaap; de Antonieter orde verpleegde in later tijden pest- en lepralijders.

De kerken in zijn met zijn mantel bedekte linkerhand (als teken van eerbied) zijn de kerken die met die van de Heilige Antonius Abt in Den Haag zijn samengegaan. Naar aanleiding daarvan heeft Geert Hüsstege de originele icoon voor de kerk van de Heilige Antonius Abt in Den Haag gemaakt.

Andere iconen van de heilige Antonius:

 • Heilige Antonius Abt ten voeten uit
 • Heilige Antonius de Grote ten halve lijve
 • Heilige Antonius met het varken
 • Heilige Antonius bij de grot
 • Heilige Antonius in verdiepte lijst
 • Inscripties

  De inscriptie is in het Nederlands en luidt: ‘Heilige Antonius Abt’

  02-2010

  Formaat: 20 x 25 cm