Heilige Antonius de Grote

Geplaatst op 6 juli 2014

Heiligen

De afbeelding

De heilige Antonius, ook wel Antonius Abt genoemd, is de aartsvader van de monniken

Antonius werd in 251 in Koma, in Egypte, geboren als zoon van christelijke ouders. Zijn ouders stierven toen hij nog geen 20 jaar oud was en hij bleef samen met zijn zusje achter. Ze erfden een aanzienlijk bezit, dat hij verkocht om vervolgens de opbrengst aan de armen te geven. Zijn zusje bracht hij onder in een maagdenhuis, dat velen beschouwen als het begin van de geschiedenis van het nonnenklooster. Zelf trok hij zich als kluizenaar terug in de eenzaamheid, aanvankelijk o.a. in een oud graf, later in de woestijn op een berg. De duivel belaagde hem met velerlei verzoekingen, waar hij weerstand aan moest bieden. In 305 daalde hij van zijn berg af en stichtte, op veler verzoek, het eerste klooster bij Phaium. (Fayoem). Tijdens de christenvervolging onder Maximinus ging Antonius naar Alexandrië om de bedreigde gelovigen een hart onder de riem te steken en bij te staan. In 312, toen de vervolgingen waren gestaakt, keerde hij weer naar zijn klooster terug. Hij stichtte nog een ander klooster, dicht bij de Nijl en trok zich vervolgens weer in eenzaamheid terug. Zijn faam was wijd verbreid en hij werd beschouwd als een wijs man. Omstreeks 337 schreven Constantijd de Grote en zijn twee zoons hem zelfs een brief waarin ze hem vroegen voor hen te willen bidden. In 355 reisde de heilige op verzoek van de bisschoppen nogmaals naar Alexandrië om de Arianen te vernietigen. Antonius bezocht kort voor zijn dood nogmaals zijn monniken en keerde daarna weer terug naar zijn berg, want hij wilde in eenzaamheid sterven. Hij overleed in 356, waarschijnlijk op 17 januari. Hij werd 105 jaar. Meer informatie over de heilige vindt u op heiligen.net

De heilige wordt altijd afgebeeld met een lange baard en gekleed in een pij met kap.

Andere iconen van de heilige Antonius:

Inscripties

`O HAΓΙOC ANTONIOC (Heilige Antonius)

De tekst op de boekrol luidt: ‘Ik zag de valstrikken van de duivel over de aarde uitgespreid’( ΙΔΟΝ ΕΓω ΤΑC ΠΑΓΙΔΑC ΤΟΥ ΔΙ(α)ΒΟΛΟΥ ΥΠΛωΜΕΝΑC EΝ TH ΓH)

07-2014

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 30 x 40 cm