Heilige Antonius van Padua

Geplaatst op 25 augustus 2016

Heiligen

De afbeelding

Antonius werd in 1195 in Alfama (Portugal) geboren als Fernando Martins de Bulhões, in een rijke, adellijke familie, naar verluidt op de plek waar nu de kleine, maar altijd druk bezochte Sint Antonius kerk staat, vlak voor de grote kathedraal van Lissabon (Sé). Hij sloot zich in 1210 aan bij de augustijnen in Lissabon. In 1212 verhuisde hij naar Coimbra om zich geheel te kunnen wijden aan zijn geestelijke ontwikkeling. Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de minderbroeders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om het christelijke geloof te verspreiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forlì tot priester gewijd. Veel mensen vonden door zijn toedoen de weg naar het geloof. Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. In 1227 benoemde Johannes Parenti, de toenmalige generale overste van de minderbroeders hem tot provinciale overste van de Romagna in Italië, waar hij van 1222 tot 1224 predikend had rondgetrokken. In 1230 vroeg en kreeg hij zijn ontslag als provinciale overste omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door Paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als ‘leraar van het evangelie’ tot kerkleraar uitgeroepen.

Sinds de 15e eeuw wordt Antonius afgebeeld met een lelietak (symbool voor zuiverheid), soms met een vis (hij zou voor de vissen hebben gepredikt). En ook wel, zoals op deze icoon, met het kind Jezus dat op zijn arm. Hij is onder meer de beschermheilige van de Franciscanen, vrouwen en kinderen, en het huwelijk. De feestdag van de heilige is op 13 juni.

Meer over de heilige Antonius is te vinden op heiligen.net

Inscripties

SCS (Sanctus) Antonius betekent ‘Heilige Antonius’

Andere iconen van Antonius van Padua:

08-2016

Formaat: 24 x 30 cm