Heilige Antonius van Padua

Geplaatst op 15 november 2013

Heiligen

De afbeelding

De heilige Antonius van Padua werd in de 12e eeuw geboren in Lissabon als Fernando († 1231). Op 8-jarige leeftijd trad hij toe tot de kanunniken, die leefden volgens de regel van Sint Augustinus. Later trad hij toe tot de nieuwe orde van de Franciscanen. Samen met een aantal medebroeders trok hij naar Marokko om het geloof te prediken en de mensen te gaan bekeren. In de woestijn nam hij de naam Antonius aan, naar Antonius de Grote, grondlegger van de kloosterorden. Alhoewel hij een begenadigd prediker was, hield hij zich bescheiden op de achtergrond. Zijn medebroeders hielden hem aanvankelijk zelfs voor een ‘simpele ziel’, en gaven hem eenvoudige klusjes te doen. Maar toen bij een feestelijke gelegenheid de belangrijkste prediker verstek liet gaan en Antonius voor de grap als zijn invaller werd aangewezen, bleek hij zeer welbespraakt. Vervolgens trok hij al predikend door Spanje, Zuid-Frankrijk en Italië. De gelovigen van Rimini kwamen echter niet naar zijn preken luisteren, waarop hij zich tot de vissen in de zee voor de kust wendde, die in grote getale naar hem kwamen toe gezwommen. De legende verhaalt verder dat Antonius in zijn preken ook herhaaldelijk op trad tegen de Albigenzen, die ontkenden dat er op het altaar een wezensverandering plaats vond van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Daarop sloot hij met een Albigens een weddenschap af, dat een ezel eer zou betuigen aan een hostie. Een ezel reeg drie dagen geen eten, en daarna werd hem een volle voederbak voorgezet en door Antonius een hostie voorgehouden. De ezel at niet van de bak, maar ging voor de hostie door de knieën om zijn eerbied te betuigen.

Antonius is o.a. de patroonheilige van Padua en Lissabon, maar ook van de franciscanen, echtelieden, armen en bakkers, paarden en ezels. Hij wordt echter vooral aangeroepen om verloren gegane zaken terug te vinden. “Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn ….. vind.”

Op deze icoon is de heilige afgebeeld in een bruine franciscaner pij, met een opengeslagen bijbel waarop het Christuskind staat. Vlak voor zijn dood zag een medebroeder de verzwakte heilige namelijk met een stralend kind op de arm.

Inscripties

De Heilige Antonius

De inscriptie op de rand heeft betrekking op een regel uit het refrein van het Lied van de Heilige Antonius, van de groep Rowwen Heze: ‘Het is niet erg iets moois te verliezen, beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.’

Andere iconen van de heilige Antonius:

  • Heilige Antonius van Padua
  • Heilige Antonius van Padua
  • 11-2013

    Formaat: 18 x 22 cm