Aanbidding van de Wijzen, kersticoon 2020

Geplaatst op 25 november 2020

Feestdagen

Naar een icoon uit Palekh,  begin 20e eeuw.

Iconografie

Op deze icoon zijn verschillende scènes van het geboorteverhaal te zien. De voornaamste gebeurtenis is in het midden van het paneel afgebeeld: Maria, de Moeder Gods zit naast een kribbe waarin haar pasgeboren zoon ligt. Drie wijzen (‘drie koningen’, of magiërs) bieden het kind geschenken aan. Het zijn drie mannen van verschillende leeftijden.Rechts staan twee herdertjes met hun fluiten en verder drie engelen, hun handen uit eerbied bedekt. De os en de ezel zijn in het midden afgebeeld.

Links bovenaan is te zien hoe de drie Wijzen de ster volgen en op zoek zijn naar de pasgeborene. In het midden is de ster te zien, bovenaan rechts twee engelen.

Onderaan zit Jozef, in gepeins verzonken. Hij wordt aangesproken door een oude, ascetische man. De komst van een goddelijk kind was al lang geleden door profeten voorspeld. Een asceet of profeet legt aan de twijfelende Jozef uit dat de geboorte van Jezus de vervulling van een profetie is. Op sommige oude iconen heeft deze oude man zelfs een naam: Ananias.
Rechts onder is een scène te zien van twee vrouwen die een bad voor de paasgeborene bereiden. Volgens het proto-evangelie van Jacobus had Jozef een vroedvrouw gezocht om bij de bevalling te assisteren. Deze zou Zelomi heten en worden geassisteerd door haar vriendin Salome. De badscène is een toespeling op de doop van Christus in de Jordaan.

Inscripties
Р [О] ЖЕСТВО Г [ОСПО] ДА НАШЕГО И [СУ] СА ХР [ИС] ТА
(De geboorte van onze Heer Jezus Christus)

ΜΡ θΥ (Meter Theou, Moeder Gods)
IC XC  is een afkorting voor ‘Jezus Christus’
СВЯТЫ    ИОСИФЪ   (heilige Jozef )

 

Formaat: 30 x 40 cm, houten paneel, bladgoud, eitempera