De feestdagenkalender ontwikkelde zich in de loop der eeuwen. Het allerbelangrijkste feest is Pasen.
Daarnaast zijn er nog 12 grote feesten: Geboorte van de Moeder Gods ( 8 september), Kruisverheffing (14 september), Intrede van Maria in de tempel (21 november), Geboorte van Christus (25 december), Doop van Christus (6 januari), Opdracht van Christus in de tempel (2 februari), Annunciatie (25 maart), Transfiguratie (6 augustus), Ontslapen van de Moeder Gods (15 augustus), Intocht in Jeruzalem, Hemelvaart, Pinksteren.
Meer informatie over feestdagen

1 2 3 4 5