Aartsengel Gabriël

Geplaatst op 5 augustus 2011

Engelen

De afbeelding

Naar een icoon uit de Stroganovschool, eind 16e of begin 17e eeuw.

De engel Gabriël is ten voeten uit afgebeeld tegen een groene achtergrond. Hij houdt een bodestaf (polos) in de hand. Gabriël is een van de aartsengelen, een boodschapper van God. Hij is het die Maria de blijde boodschap brengt, en volgens apocriefe geschriften heeft hij Jezus bijgestaan in de hof van Getsemane. Ook in de Islam is Gabriël een belangrijke rol toebedeeld als overbrenger van de openbaringen en bevelen van Allah aan Mohammed. De familie Stroganov was een rijk koopmansgeslacht, oorspronkelijk afkomstig uit Novgorod, dat in Sint Petersburg een privé-paleis liet bouwen, dat met hun kunstcollecties werd ingericht. Ook in Moskou bezaten de Stroganovs een paleis, waaraan een iconenatelier was verbonden. De daar geschilderde iconen kenmerken zich door elegantie en een verfijnde stijl.

03-2008

Formaat: 22 x 11,5 cm