Aartsengel Gabriël

Geplaatst op 22 mei 2021

Engelen

Naar een oude icoon uit het Catharinaklooster in de Sinaï.

De naam ‘Gabriël’ betekent ‘man van God’. In het Nieuwe Testament is het Gabriël die aan Zacharias en zijn vrouw Elisabeth de geboorte van hun zoon Johannes aankondigt, en een half jaar later aan Maria de geboorte van Christus (Annunciatie). En ook de geboorte van Maria zelf had hij aangekondigd bij haar ouders, Anna en Joachim. De feestdagen van Gabriël zijn 26 maart en 13 juli.

Iconografie
Gabriël wordt op iconen afgebeeld als een jongeman, met vleugels, gekleed in een rijk versierd gewaad, afgezet met parels en edelstenen. In zijn rechterhand draagt hij een bodestaf. zijn onderkleed is  groen, zoals gebruikelijk. In zijn haar draagt hij een haarband met losse linten (uiteinden), de zogenaamde toroki of tenia’s. Op deze icoon zijn kleine cabuchons van groene jade, rode koraal en kornalijn.

Inscripities

OAΓ ΓΑΒP (afkorting voor ‘Aartsengel Gabriël’)

Formaat: 22 x 26 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud, halfedelstenen